HMO Webdesign
Webdesign op maat

Disclaimer

Laatst bijgewerkt op 27-04-2024

De informatie op de website van HMO Webdesign wordt verstrekt als algemene informatie. Er wordt naar gestreefd om de informatie up-to-date en correct te houden, maar HMO Webdesign bied geen garantie voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op de website. Het gebruik van de informatie op onze website is geheel op eigen risico.

HMO Webdesign is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, of schade die voortvloeit uit het verlies van gegevens, winst of goodwill.


Hoewel er naar gestreefd wordt om de website virusvrij te houden, kan HMO Webdesign niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om adequate maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen schade aan hun computersystemen, software en gegevens als gevolg van het gebruik van onze website.


Deze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle staan. Het plaatsen van deze links impliceert niet dat we de inhoud van die websites onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites of voor enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze websites.

Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en software op deze website, is eigendom van HMO Webdesign, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website te reproduceren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

Door gebruik te maken van de website stemt u in met deze disclaimer en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden die hierin zijn uiteengezet. Als u het niet eens bent met enig deel van deze disclaimer, gebruik dan onze website niet.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig te controleren op wijzigingen.