HMO Webdesign
Webdesign op maat

Privacy beleid


Laatst bijgewerkt: 27-04-2024


HMO Webdesign hecht veel waarde aan uw privacy. Dit privacy beleid beschrijft hoe HMO Webdesign informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt.


Door onze website te bezoeken of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de voorwaarden van dit privacy beleid.

Informatieverzameling en -gebruik
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie automatisch verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, internetprovider, verwijzende pagina, paginaweergaven en de tijd die u op onze site doorbrengt. We gebruiken deze informatie om trends te analyseren, de site te beheren, de gebruikersbewegingen te volgen en demografische informatie te verzamelen voor geaggregeerd gebruik. Deze informatie is niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie.


We kunnen ook persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen die u vrijwillig aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens. We gebruiken deze informatie om te reageren op uw vragen, uw verzoeken te verwerken, onze diensten te leveren en met u te communiceren.


Delen van informatie
We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of anderszins openbaar maken aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacy beleid of met uw voorafgaande toestemming.
We kunnen uw informatie delen met derden die diensten verlenen namens ons, zoals hostingproviders, betalingsverwerkers, IT-ondersteuningsdiensten en andere dienstverleners. Deze derden hebben alleen toegang tot uw informatie voor zover nodig om deze diensten namens ons uit te voeren en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van uw informatie te beschermen.

Beveiliging
We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. We hanteren passende fysieke, technologische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw informatie te waarborgen.

Wijzigingen in het privacy beleid
Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven. We zullen de datum van de laatste update van het privacy beleid bovenaan deze pagina bijwerken. We raden u aan om dit privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Contact opnemen
Als u vragen heeft over dit privacy beleid of onze privacy praktijken, kunt u contact met ons opnemen.